За Нас

Фирма „ЕЛ ЗЕТ” ООД е основана през 2004 г. и развива дейността си в областта на озеленяването, напоителните системи и ландшафтното проектиране.

Виж повече

Социални Мрежи

Завършени проекти

Фирменото ни портфолио съдържа подробен списък със завършени проекти свързани с ландшафтното проектиране, изграждането и поддръжката на зелени площи.

Виж повече

Ландшафтен дизайн

Фирма „ЕЛ ЗЕТООД разполага с амбициран екип от ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност, готови да пресъздадът изцяло вашата градина. Екипът ни е проектирал и изпълнил редица обекти на територията страната. Един професионален ландшафтен проект преминава през няколко фази на работа.

1. Проучвания на обекта: Наш екип се запознава обстойно с местонахождението и разпределението на парцела, заснема се имота, ако не притежава съответната скица, отразява се съществуващата растителност и водоизточникът на вода.

2. Идеен проект: Тази част от проекта Ви дава първоначална представа как би изглеждал вашият двор, разпределението на дървестно-храстовата растителност, тревните площи, цветните кътове и зонирането на разпръсквачите на поливната система.

  • Ландшафтен дизайн и проектиране
  • Ландшафтен дизайн и проектиране
  • Ландшафтен дизайн и проектиране

Проектиране

3. Технически проект: Чертежи на осветителната, алейната и водопреносната мрежа. Изготвя се дендрологична спецификация и количествено-стойностна сметка, формираща крайната цена на обекта.

4. Работен проект: Тази част включва всички предходни фази на проектирането, придружени с обяснителна записка на цялостният проект и местоположение на парцела.

  • Ландшафтен дизайн и проектиране
  • Ландшафтен дизайн и проектиране
  • Ландшафтен дизайн и проектиране